Informačná architektúra

Informačná architektúra zjednoduší a zefektívni ovládanie stránky tak, aby každý užívateľ vždy a veľmi jednoducho našiel to, čo potrebuje nájsť.

Dá sa implementovať na e-shopy, webové aplikácie, rozsiahlejšie web stránky, portály aj mobilné aplikácie.

Informačná architektúra transformuje problém z komplexnej do priehľadnej podoby a užívateľ teda bude vašu aplikáciu alebo portál používať rád.

Toto všetko vám vieme zabezpečiť a preto neváhajte a kontaktujte nás.

Informačná architektúra je:

 • kombinácia organizačnej, navigačnej a popisnej schémy informačného systému,
 • štrukturálny dizajn informačného priestoru s cieľom uľahčiť vykonávanie úloh a umožniť intuitívny prístup k obsahu,
 • umenie a veda štruktúrovania a klasifikovania webových sídiel a intranetu tak, aby ľudia dokázali nájsť a riadiť informácie,
 • disciplína s cieľom zaviesť princípy dizajnu a architektúry do digitálneho sveta.

 

Informačná architektúra vám pomôže:

 • s používateľsky prívetivým prístupom.
 • transformovať problém z komplexnej do priehľadnej podoby.
 • vytvárať štruktúru alebo mapu informácii umožňujúcu, aby sa v nej ľudia jednoducho orientovali.
 • riešiť problémy organizovania informácií tak, aby boli ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné.
 • efektívne sprístupňovanť informácie.
 • vytvoriť u používateľov pozitívny vzťah a dôveru k technológiám a produktom.
 • zorganizovať obsah a formu do súdržnej a logickej štruktúry.

 

Informačná architektúra sa skladá z:

 • kladenia otázok
 • filtrovania odpovedí
 • definovania cieľovej skupiny
 • tvorby scenárov
 • obsahu stránky
 • definovania navigácie
 • zoskupovania a klasifikovania
 • tvorby dizajnu
 • implementácie a kontroly

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *