Úlohy informačnej architektúry

Netreba zdôrazňovať, že informačná architektúra je veda, ktorá ma za úlohu:

  1. identifikovať a objasniť poslanie a víziu webovej stránky,
  2. dbať na jeho používateľov, ich informačné potreby a správanie,
  3. určiť obsah a funkčnosť webového sídla z hľadiska organizácie a perspektívy používateľov.

Informačná architektúra teda určí, ako budú používatelia hľadať informácie vďaka definovaniu navigácie na stránke, organizácii informácií a návrhom vyhľadávacieho systému.

Dôležité je teda navrhnúť projekt s vymedzením časového harmonogramu a nákladov. Treba však dbať na prispôsobenie sa neustálym zmenám!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *